Fietsverzekering

Als u een fiets koopt is het goed deze te verzekeren. Een fietsverzekering, vaak ook rijwielverzekering genoemd, biedt dekking tegen verlies van en schade aan de fiets. Dit geldt ook voor de aangebrachte accessoires. De verzekeringsperiode van een fietsverzekering is meestal 3 of 5 jaar. Er zijn twee type fietsverzekeringen:

 • Doorlopende fietsverzekering
  Hierbij betaalt u per periode (maand, kwartaal, half jaar of jaar) een premie. Deze verzekering kunt u na 1 jaar op ieder moment opzeggen. Let op dat de totale premie bij een ‘langdurige’ verzekering vaak hoger kan uitvallen dan de restwaarde. Controleer jaarlijks (op termijn) of het nog zin heeft om uw fiets te verzekeren.
 • Aflopende fietsverzekering
  Hierbij betaalt u aan het begin van de verzekeringsperiode een eenmalige premie. Nadeel van deze verzekering is dat er vaak geen premie wordt terugbetaald als bijvoorbeeld de fiets in het begin van de verzekeringsperiode gestolen wordt.

Aanvraag fietsverzekering

Een fietsverzekering kent twee soorten dekkingen:

 • Beperkt cascodekking
  Deze dekking keert alleen uit bij diefstal. Hierbij kunt u meestal kiezen tussen een uitkering in geld of een nieuwe fiets.
 • Volledig cascodekking
  Deze dekking vergoedt, naast diefstal, ook schade aan de eigen fiets. Hierbij kunt u denken aan schade ontstaan door gebeurtenissen zoals een verkeersongeval, brand, ontploffing en blikseminslag.

Bij veel verzekeraars kunt u kiezen voor een nieuwwaarderegeling (meestal 3 jaar) of op basis van afschrijving (1% of 2% per maand). Let op: de fietsverzekering dekt alleen schade aan uw eigen fiets en niet de schade die u toebrengt aan anderen. Dat risico is namelijk gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Het is dus belangrijk dat u hiervoor verzekerd bent. Kijk op de pagina ‘Aansprakelijkheidsverzekering’ voor meer informatie.

Premie
De premie wordt bepaald op basis van de nieuwwaarde en type fiets. Ook speelt de regio waarin u woont een rol. Bij een ‘diefstalgevoelige’ regio (bijvoorbeeld de Randstad) is de premie een stuk hoger. Ook is het eigen risico in dat geval hoger. Er wordt een korting op de premie gegeven indien de fiets is voorzien van een anti-diefstal chip of een ART goedgekeurd slot.

Schade-uitkering
Indien de fiets gestolen is, wordt alleen uitgekeerd als de fiets op slot stond. Vaak wordt dan om een bewijs gevraagd door beide originele sleutels te tonen. Schade aan de fiets (bij volledig casco) wordt niet altijd vergoed. Zaken die uitgesloten zijn, zijn bijvoorbeeld schade door opzet of slijtage, schade tijdens snelheidswedstrijden en schade die ontstaat wanneer de fiets verhuurd is.

Wilt u meer weten over een fietsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een oriënterend adviesgesprek.