Transport

Transportverzekering (nodig??)

Het vervoer van goederen is niet zonder risico en u loopt het gevaar dat uw eigen goederen en/of die van derden beschadigd raken tijdens transport of opslag.

Aanvraag offerte transportverzekering

Welke transportverzekering u nodig heeft, hangt af van uw situatie. Als verlader, eigenaar, importeur en exporteur kunt u niet rekenen op de verzekering van het ingeschakelde transportbedrijf, u heeft dan zelf een goederentransportverzekering nodig.

Goederentransport

De dichtheid van het verkeer en de omvang van de handel nemen jaarlijks toe. Ondanks het feit dat het vervoer met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven, is er altijd kans op schade.

Die kans wordt groter naarmate de goederen langer uit het gezichtsveld van de eigenaar zijn. Denkt u maar eens aan ongevallen zoals een aanrijding, omslaan, brand en ook aan zwaar weer op zee, aanvaring of diefstal.

Veel bedrijven laten het transport door een professionele vervoerder verzorgen. Desondanks ontstaat er in de praktijk vaak discussie over de vraag voor wiens rekening een voorgevallen schade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier.

Er zijn veel situaties waarin de vervoerder geen blaam treft en dus niet aansprakelijk is. En als hij dan toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt.

Wat is verzekerd

Brand, beschadiging, vrachtwagens die kantelen, maar ook diefstal of breuk, allemaal gevaren die een bedreiging vormen voor de goederen die u moet leveren…

Met uw afnemer heeft u de afspraak gemaakt dat u aansprakelijk blijft voor de goederen die u laat vervoeren.

Indien uw service ook de veilige levering van de goederen inhoudt, dan wil u zeker niets aan het toeval overlaten: u draagt zorg voor een goederentransportverzekering!

Afhankelijk van de behoefte van degene die belang heeft bij de lading, zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden en contractsvormen.

Dekkingsmogelijkheden

1. All-risk dekking (G13)
Met een all-risk dekking verzekert u alle risico’s. De maatschappij vergoedt verlies van en materiele schade aan de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, inclusief bijdragen in averij grosse, zonodig boven het verzekerde bedrag. Met uitzondering van eigen gebrek en/of eigen bederf en oorlogs- en stakersrisico, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd.

2. Evenementendekking (G14)
Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

3. Molestclausule (M3)
Deze dekkingclausule betreft schade veroorzaakt door oorlog (met wat daar meer onder wordt verstaan) en staking (met wat daar verder onder wordt verstaan).

Eigen vervoer verzekering

Wat is onze economie zonder transport? Uiteindelijk moeten alle goederen en producten worden vervoerd naar de consument, de winkel, de fabrikant, de tussenhandel.

Uw bedrijf floreert en de bestellingen vliegen de deur uit. Bloemen, witgoed, machines, meubilair, fietsen en ga zo maar door. Uw bedrijf heeft servicemonteurs in dienst die bij uw afnemers of opdrachtgevers aan de slag gaan. Gereedschappen, machine- of computeronderdelen en andere goederen hebben zij bij zich in hun eigen (bestel)auto.

Met de risico’s van vermissing, beschadiging, diefstal en ander onheil tijdens het transport en het verblijf in de (bestel)auto, dient u rekening te houden. In veel gevallen in een goede verzekering noodzakelijk.

Wat is verzekerd

U vervoert uw producten zélf maar vaak is dat niet de belangrijkste activiteit van uw bedrijf: u produceert en verkoopt producten en diensten. En daarom wordt een goede verzekering hierbij nogal eens over het hoofd gezien. Ten onrechte.

Als u regelmatig bestellingen bezorgt, of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing, beschadiging en ander onheil.

Deze verzekering dekt deze risico’s tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.

Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste.

Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie.

Sommige maatschappijen stellen daarnaast als eis dat s’nachts de auto wordt gestald in een afgesloten ruimte.

Tegen welke risico’s

1. De Beperkte Dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

  • een ongeval
  • brand
  • ontploffing
  • vallen tijdens laden en lossen
  • schade ontstaan bij vervoer van uw auto over water (bijvoorbeeld brand/aanvaring veerboot)

2. De Uitgebreide dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

  • verlies en schade aan goederen, onverschillig de oorzaak van de schade
  • Doorlopend verzekerd

Eenmaal afgesloten, loopt de Eigenvervoerverzekering door.

Elk transport apart verzekeren is niet langer nodig:  één keer actie nemen is genoeg.

U bent dan het hele jaar compleet verzekerd.

Wilt u meer weten over een transportverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een oriënterend adviesgesprek.