Continuïteit

Bedrijfsschade

Een Gebouwen- en Inventaris & Goederenverzekering bieden dekking tegen een directe schade zoals brand en inbraak. Maar uw schade is vaak veel groter omdat uw bedrijf tot stilstand komt. Het productieproces staat stil. Deze zogenoemde bedrijfsschade is een indirecte schade. De verzekering biedt dekking voor de gevolgschade.

Aanvraag offerte bedrijfsschadeverzekering

De financiële schade die dit met zich meebrengt, wordt gedekt door de Bedrijfsschadeverzekering.

Verlies van omzet = derving Bruto Winst

Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, ligt het werk geheel of gedeeltelijk stil. Daardoor heeft uw bedrijf  geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering waarborgt in zo’n geval de continuiteit van uw bedrijf.

De Bedrijfsschadeverzekering voorziet in een tijdelijke uitkering.

Wat is verzekerd

Verzekerd is de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat in verband met het verminderen of wegvallen van de nettowinst en een vergoeding voor de doorlopende vaste kosten, waaronder de salarissen van uw werknemers.

Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.

Het bepalen van het te verzekeren bedrag geschiedt op basis van de brutowinst van uw onderneming.

Krijgt u te maken met extra kosten om uw bedrijfsactiviteiten weer in gang te zetten, dan zijn ook die kosten meeverzekerd.

Bijvoorbeeld de kosten van het tijdelijke huren van een ruimte of apparatuur, extra personeelskosten en extra communicatiekosten. Zodat u snel op eigen kracht weer verder kunt.

Tegen welke risico’s

De bedrijfsstilstand dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar, zoals bijvoorbeeld:

  • brand, ontploffing,
  • blikseminslag
  • stormschade
  • waterschade
  • inbraak
  • aanrijding/aanvaring
  • straatafzetting
  • het wegvallen van stroom- of watervoorziening

Voor wie bedoeld

De Bedrijfsschadeverzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen van een bedrijfsstilstand en als gevolg daarvan de nettowinst zien dalen of wegvallen.

En dat zijn dus bijna alle bedrijven in alle sectoren.

Voor bedrijven die een bedrijfsstilstand makkelijk kunnen oplossen is een speciale Extra Kosten verzekering ontwikkeld.

Wilt u meer weten over een bedrijfsschadeverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een oriënterend adviesgesprek.