Verzuim

Ziekteverzuim Verzekering

Ziekteverzuim kost u als werkgever geld!
De ziekteverzuimverzekering – kortweg: verzuimverzekering – biedt de werkgever de mogelijkheid om het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.

Aanvraag offerte verzuimverzekering

Omdat u als werkgever een dergelijke financiële verplichting vaak niet kunt dragen, is een ziekteverzuimverzekering onontbeerlijk!

Wat is verzekerd

Met de verzuimverzekering verzekert u de continuïteit van uw onderneming bij onverwacht (hoog) ziekteverzuim, omdat de verzekering de loonbetaalverplichting van u overneemt. En dat kan enorm veel schelen.

Er zijn twee soorten ziekteverzuimverzekeringen:

Conventionele dekking 
Een ziekteverzuimverzekering waarbij men, na een eigenrisicoperiode, voor elke dag dat de werknemer ziek is een vergoeding ontvangt.

Deze vergoeding is gebaseerd op het loon dat voor de zieke werknemer wordt doorbetaald. Men kan kiezen voor een eigenrisicotermijn van 2, 4 of 6 weken, of een zelf te bepalen langere termijn.

De betaling van de ziektedagen tijdens de gekozen eigenrisicotermijn komt voor rekening van de werkgever.

Stop-loss dekking 
Een ziekteverzuimverzekering waarbij het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar voor rekening komt van de werkgever. Dit bedrag wordt het eigen behoud.

Als het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan wordt het verschil vergoed. Deze vorm is aantrekkelijk voor grotere bedrijven vanaf 50 medewerkers.

Loon doorbetalen in eerste en tweede ziektejaar

Het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u hem minimaal 70% van zijn loon. Als dit minder is dan het minimumloon, dan vult u het loon aan tot dat bedrag (in verhouding tot het aantal uur dat hij werkt). Hoeveel procent van het loon u betaalt, staat in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Meestal staat daarin dat u in het eerste ziektejaar 100% van zijn loon betaalt. U betaalt ook de pensioenpremie en het vakantiegeld door.

Ook in het tweede ziektejaar, betaalt u uw werknemer minimaal 70% van zijn loon. Maar als dat minder is dan het minimumloon, hoeft u het niet aan te vullen. Als zijn inkomen onder het minimumloon ligt, kan uw werknemer zelf een toeslag aanvragen bij UWV.

Wilt u meer weten over een verzuimverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een oriënterend adviesgesprek.